Vùng đặc quyền kinh tế là gì? Chế độ pháp lý và quyền lợi

Ngày nay, những vấn đề ở Biển Đông luôn là vấn đề nóng đối sở hữu các quốc gia ven biển, trong ấy với Việt Nam. Vậy mang nội dung bài viết dưới đây chúng ta hãy cộng nhận định vùng đặc quyền kinh tế là gì? quy định luật pháp về vùng đặc quyền kinh tế.

1. Định nghĩa vùng đặc quyền kinh tế là gì?

Vùng đặc quyền kinh tế là hải phận kéo dài từ tất cả các nước ven biển hoặc tất cả các nước quần đảo, nằm bên ngoài và xung quanh vùng biển. Đây là lãnh hải mang chiều rộng ko quá 200 hải lý bắt đầu từ tuyến đường cơ sở vật chất tiêu dùng để tính chiều rộng lãnh hải.

Vùng đặc quyền kinh tế lần đầu tiên được ghi nhận trong Công ước Luật Biển năm 1982, đây được coi là thắng lợi của cuộc chống chọi của tất cả quốc gia mới giành độc lập và tất cả các nước đang trong giai đoạn vững mạnh.

Vùng đặc quyền kinh tế không phải là lãnh hải vì nó nằm ngoài hải phận và ko thuộc biển cả, vì theo Điều 86 UNCLOS 1982, biển cả nằm ngoài dừng của vùng này.

Trong Luật Biển Việt Nam 2012, tại Điều 15 và 16 cũng ghi nhận vùng đặc quyền kinh tế là lãnh hải tiếp liền và ở ngoài vùng biển Việt Nam, hợp sở hữu hải phận tạo thành 1 hải phận biển có chiều rộng 200 hải lý. Tính từ đường cơ sở vật chất Nhà nước Việt Nam mang quyền chủ quyền đối có những hoạt động dò la, khai thác, quản lý, bảo tồn tài nguyên ở vùng nước phía trên đáy biển, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển và các hoạt động khác nhằm thăm dò, khai thác khu vực này vì mục đích kinh tế.

Bên cạnh đó, Việt Nam có quyền tài phán đối với việc lắp đặt và dùng các đảo nhân tạo, vật dụng và Dự án trên biển, nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ và giữ gìn môi trường biển.

Vùng đặc quyền kinh tế là gì

2. Chế độ pháp lý đối với vùng đặc quyền kinh tế việt nam

Vùng đặc quyền kinh tế là một lãnh hải cụ thể, thể hiện sự thăng bằng giữa “các quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển” mang “các quyền và tự do của các quốc gia khác”.

Theo Công ước Luật biển 1982, trong vùng đặc quyền kinh tế, đất nước ven biển sẽ với các quyền sau đây:

– Quyền chủ quyền đối với việc dò hỏi và khai thác, bảo tàng và quản lý những nguồn tài nguyên bất chợt, sinh vật hoặc ko sinh vật, của vùng nước phía trên đáy biển, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, cũng như những hoạt động khác nhằm dò xét và khai thác khu vực này cho những mục đích kinh tế như cung cấp năng lượng trong khoảng nước, hải lưu và gió.

– Quyền tài phán theo Công ước can hệ đến việc lắp đặt và dùng những đảo nhân tạo, những vật dụng và cấu trúc, nghiên cứu công nghệ biển, kiểm soát an ninh và giữ gìn môi trường biển cũng như các quyền và phận sự những dịch vụ khác được quy định bởi Công ước Luật biển.

Để thực hiện hiệu quả quyền chủ quyền của mình đối sở hữu những nguồn tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, mỗi quốc gia ven biển với quyền tài phán đối có việc lắp đặt và tiêu dùng những đảo nhân tạo, các đồ vật và Công trình và hoạt động. Quyền tài phán này của đất nước ven biển không chỉ mở mang đối với các đảo nhân tạo, những trang bị và dự án nằm trong cột nước thuộc vùng đặc quyền kinh tế, mà còn đối sở hữu những đảo nhân tạo, các vật dụng và công trình nằm dưới đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của khu vực.

Công ước Luật Biển năm 1982 trao quyền tài phán cho tất cả các nước ven biển trong việc bảo vệ môi trường biển chống ô nhiễm bắt nguồn trong khoảng phổ biến nguồn khác nhau. Trong vùng đặc quyền kinh tế của 1 đất nước ven biển, hồ hết tất cả quốc gia, dù với biển hay ko giáp biển, đều với quyền, theo các điều kiện được thiết lập bởi các quy định thích hợp của Công ước về Luật biển 1982, được hưởng ba quyền: tự do cơ bản:

 • Tự do hàng hải.
 • Quyền tự do hàng không.
 • Tự do đặt cáp và ống ngầm.

3. Quyền lợi của Việt Nam trên vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông

Có bờ biển dài 3260 km và đa dạng đảo, quần đảo to nhỏ, Việt Nam là 1 trong những đất nước ven biển có gần như quyền và tuân thủ phần đông bổn phận quy định trong nội dung UNCLOS. Theo đấy, mỗi đất nước ở vùng ven biển với 5 bộ phận: nội thủy, vùng biển, vùng tiếp giáp vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm đất liền.

Vùng đặc quyền kinh tế là vùng nằm ngoài vùng biển và tiếp liền có lãnh hải, mang chiều rộng ko quá 200 hải lý kể từ các con phố cơ sở vật chất. Trong vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam sẽ có quyền chủ quyền về kinh tế và quyền tài phán theo nội dung được Công ước Luật biển 1982 ghi nhận.

Điều 62 của UNCLOS quy định rằng những quyền chủ quyền về kinh tế bao gồm những quyền đối mang việc khai thác các nguồn tài nguyên sinh vật và phi sinh vật của cột nước bên trên đáy biển, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển. Mọi doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài ví như muốn tiến hành những hoạt động khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế này phải xin phép và được sự đồng ý của quốc gia ven biển tức thị các nước khác

Điều 58 của Công ước cũng quy định tất cả các nước được hưởng những quyền tự do hàng hải, hàng không… không những thế, khi thực hành các quyền và phận sự của mình trong vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia khác, tất cả quốc gia với trách nhiệm tôn trọng các luật và quy định mà đất nước ven biển đã ban hành phù hợp sở hữu những quy định của UNCLOS. Tức thị các quốc gia khác yêu cầu tôn trọng pháp luật và những quy định do luật pháp Việt Nam quy định.

4. Các tìm kiếm có liên quan khái niệm về vùng đặc quyền kinh tế

 • Vùng đặc quyền kinh tế là gì trắc nghiệm
 • Vùng đặc quyền kinh tế nước ta
 • Lãnh hải la gì
 • Vùng đặc quyền kinh tế được xác định như thế nào
 • Thềm lục địa là gì
 • Vùng đặc quyền kinh tế rộng bao nhiều hải lý
 • Vùng đặc quyền kinh tế biển Việt Nam
 • Vùng đặc quyền kinh tế tính từ đường cơ sở

Mang nội dung bài viết trên chúng tôi đã giải thích cho các bạn vùng đặc quyền kinh tế là gì. Giả dụ bạn với bất kỳ câu hỏi nào khác về vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tương trợ.