Tiền công là gì? Tiền công thực tế được hiểu là gì?

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn tiền công là gì? Và những vấn đề can dự chúng tôi sẽ chia sẻ nội dung này qua bài viết dưới đây. Theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tiền công thực tế là tiền công mô tả bằng số lượng hàng hóa dùng và nhà cung cấp mà người lao động tậu được bằng lương thuởng danh nghĩa của họ.

1. Khái niệm tiền công là gì?

Nếu như lao động là hàng hóa thì nó mang giá trị, nhưng cần lao là 1 thực thể và là thước đo nội tại của trị giá, chứ bản thân cần lao ko sở hữu trị giá. Vì vậy, sức cần lao không hề là hàng hóa, chiếc mà người công nhân bán cho nhà tư bản chính là sức cần lao. Tiền công là biểu hiện bằng tiền tài trị giá của hàng hóa, là giá cả của hàng hóa. Tiền công là giá cả của hàng hóa sức cần lao chứ không hề giá cả của sức lao động.

– Hàng hóa sức cần lao ko bao giờ tách rời người lao động, nó chỉ nhận được giá cả khi nó đã phân phối các giá trị sử dụng cho khách hàng, tức thị sức cần lao cho nhà tư bản, cho nên, hình thức bên ngoài chỉ trình bày giá trị cho sức cần lao.

– Đối với công nhân, lao động cả ngày là 1 phương pháp kiếm sống nên bản thân công nhân cho rằng mình bán sức cần lao nên họ cũng cho rằng cái mình tậu là sức lao động.

– Số lượng lương bổng phụ thuộc vào thời kì cần lao hoặc số lượng sản phẩm cung cấp ra khiến người ta lầm tưởng lương thuởng là giá cả của sức cần lao.

1.1 Hình thức tiền công cơ bản

– Lương bổng theo thời gian: là hình thức trả lương căn cứ vào thời gian làm việc của người người lao động (giờ, ngày, tháng).

– Lương lậu theo thời gian = giá trị cần lao hàng ngày / Số ngày lao động mang 1 số giờ một mực.

– Tiền lương tính theo sản phẩm: là hình thức trả công tính theo số lượng sản phẩm làm cho ra (hoặc khối lượng công tác hoàn thành) trong 1 thời kì khăng khăng.

– Lương bổng tính theo sản phẩm: Mỗi đơn vị sản phẩm được trả lương theo một đơn giá nhất định gọi là đơn giá.

– Đơn giá lương thuởng = lương thuởng bình quân ngày 1 người lao động / Số lượng sản phẩm công nhân khiến cho trong một ngày.

Tiền công bao gồm lương bổng danh nghĩa và lương lậu thực tế. Trong ấy, lương bổng thực tế là lương thuởng biểu đạt bằng số lượng hàng hóa dùng và nhà sản xuất mà công nhân tìm được bằng lương lậu danh nghĩa của mình. Còn lương bổng danh nghĩa là số tiền mà người công nhân nhận được do bán sức cần lao của mình cho nhà tư bản.

Tiền công là gì

2. Định nghĩa tiền công thực tế là gì?

Tiền công thực tế là lương lậu thể hiện bằng số lượng hàng hóa dùng và nhà cung cấp mà công nhân tậu được bằng lương lậu danh nghĩa của họ.

Lương bổng danh nghĩa: Là số tiền mà người người lao động nhận được do bán sức lao động của mình cho nhà tư bản.

Lương lậu danh tức thị giá cả của sức cần lao và bởi vậy biến động theo thị trường. Trong một khoảng thời kì, giả dụ lương bổng danh nghĩa ko đổi, nhưng giá hàng hóa và dịch vụ sử dụng tăng hoặc giảm, thì lương lậu thực tại sẽ giảm hoặc nâng cao.

Tiền công là giá cả của sức cần lao nên sự chuyển động của nó gắn liền với sự biến đổi của giá trị sức cần lao. Lượng trị giá sức lao động chịu tác động của các nguyên tố có ảnh hưởng ngược chiều nhau. Các nhân tố khiến cho nâng cao trị giá sức lao động như: trình độ chuyên môn của người lao động được tăng, cường độ cần lao nâng cao và nhu cầu nâng cao cộng sở hữu sự tăng trưởng của phường hội. Nhân tố tác động khiến cho khuyến mại trị sức lao động, tức là năng suất lao động tăng lên khiến cho giá cả tư liệu dùng phải chăng đi. Sự ảnh hưởng hỗ tương của những nguyên tố này dẫn tới giai đoạn biến đổi phức tạp của giá trị sức cần lao, trong khoảng ấy dẫn đến sự biến đổi phức tạp của tiền lương thực tế.

Bên cạnh đó, Marx đã chỉ ra rằng xu thế chung của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ko phải là nâng cao lương lậu nhàng nhàng mà là hạ tốt nó. Bởi vì trong công đoạn lớn mạnh của chủ nghĩa tư bản, lương thuởng danh nghĩa có khuynh hướng tăng lên, nhưng mức tăng của nó phổ thông tình cờ theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa và nhà cung cấp tiêu dùng. Cùng lúc, thất nghiệp là một hiện tượng thường xuyên, khiến cung cần lao vượt quá cầu lao động, cho phép nhà tư bản tìm sức cần lao dưới giá trị của nó, do đó lương thuởng thực tại của giai cấp người lao động sở hữu xu thế giảm xuống.

Tuy nhiên, việc hạ lương thực ra chỉ là một trào lưu, vì sở hữu những xu thế phản đối việc hạ lương. 1 mặt, đó là cuộc tranh đấu của giai cấp công nhân đòi tăng lương. Mặt khác, trong điều kiện chủ nghĩa tư bản hiện tại, do ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, yêu cầu càng ngày càng cao về nguồn cần lao chất lượng cao đã buộc giai cấp tư sản phải cải tiến doanh nghiệp cần lao cũng như kích thích người lao động bằng lợi ích vật chất. ấy cũng là một yếu tố cản trở xu hướng hạ lương.

3. Tìm kiếm có liên quan về định nghĩa tiền công

 • Tiền công và tiền lương
 • Tiền công thực tế la gì
 • Tiền lương la gì
 • Tiền công tiếng Anh là gì
 • Tiền công trong chủ nghĩa tư bản là gì
 • Tiền công tính theo thời gian là gì
 • Hai hình thức tiền công cơ bản là gì?
 • Ví dụ về tiền công
 • Tiền công danh nghĩa la gì
 • Công thực tính tiền công thực tế
 • Ví dụ về tiền công danh nghĩa
 • Tiền công thực tế phụ thuộc vào yếu tố nào
 • Thế nào là tiền công danh nghĩa? tiền công thực tê? lấy ví dụ.
 • Tiền công la gì kinh tế chính trị
 • Tiền công thực tế tỉ lệ thuận với

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về nội dung tiền công là gì? Chúng tôi mong rằng nội dung bài viết bổ ích và giúp độc giả hiểu rõ nội dung này.