Sau danh từ là gì? Tổng quan về khái niệm danh từ là gì?

Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc một số nội dung can dự để tư vấn câu hỏi về sau danh từ là gì? Cấu trúc câu là một vấn đề đáng quan tâm đối có gần như các tiếng nói khác nhau. Trong câu, danh từ là một cái trong khoảng thường được dùng sở hữu các chức năng khác nhau.

1. Khái niệm danh từ là gì?

Danh từ là các trong khoảng chỉ người, sinh vật, sự vật, sự kiện, khái niệm, hiện tượng, tổ chức, v.v. Danh trong khoảng đặc trưng là danh từ có căn do trong khoảng động trong khoảng hoặc tính trong khoảng. một số danh từ đặc biệt vừa là danh trong khoảng vừa là động trong khoảng, tính trong khoảng ko với trong khoảng đứng trước hoặc đứng sau để biến đổi chúng thành những trong khoảng mẫu trên.

1.1 Các loại danh từ hiện nay

Danh từ chỉ đơn vị: dòng, hình, vị (chung), mét, km, nắm, dan …

Danh trong khoảng chỉ các khái niệm: Con người, đạo đức, giáo dục, cách mạng, kinh nghiệm, …

Danh trong khoảng chung: Là tên một dòng sự vật tiêu dùng để chỉ chung một cái sự vật. Danh trong khoảng chung được chia thành hai loại: Danh từ riêng là danh trong khoảng chỉ sự vật mà ta với thể nhận mặt được bằng các giác quan; Danh trong khoảng trừu tượng là danh trong khoảng dùng để chỉ các sự vật mà chúng ta không thể cảm nhận được bằng những cảm quan (ý nghĩa, tình cảm, tính cách mệnh …).

Danh trong khoảng khái niệm: Là danh trong khoảng mang nghĩa trừu tượng. Đây là loại danh trong khoảng ko chỉ dùng để chỉ đồ vật, vật chất hay tổ chức cụ thể của sự vật, mà còn thể hiện các định nghĩa trừu tượng như năng lực, tư cách, tư tưởng, đạo đức,… tồn tại trong nhận thức, trong ý thức con người, ko được vật chất hóa, cụ thể hóa. có thể hiểu là không với hình dáng, không nhận mặt trực tiếp bằng các giác quan như nghe, nhìn…; Danh trong khoảng chỉ sự vật hiện tượng là các sự vật xảy ra trong ko gian và thời gian mà con người mang thể nhận thức, cảm nhận được, thí dụ những hiện tượng tự nhiên: giông bão; lũ quét, mưa nắng, tỉ dụ những hiện tượng xã hội: áp bức bóc lột, chiến tranh vũ trang, chiến tranh lạnh …

Danh từ riêng: Là tên riêng của 1 sự vật (địa danh, địa danh, tên người …), ví dụ: Thanh Hóa, Hà Nội, tỉnh thành Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Huyền …

Danh từ chỉ đơn vị: Là những từ chỉ công ty của sự vật. Căn cứ vào đặc điểm ngữ nghĩa và phạm vi dùng, có thể chia danh từ doanh nghiệp thành một số mẫu cụ thể: Danh trong khoảng tổ chức bất chợt là danh từ chỉ cái sự vật hay còn gọi là danh từ riêng. Gõ những từ (ví dụ: item, section, piece, …); Danh trong khoảng chỉ doanh nghiệp gần đúng sử dụng để đếm các sự vật tồn tại dưới dạng tập thể, tổ hợp (ví dụ: đội ngũ, cặp, đàn …); Danh trong khoảng chỉ doanh nghiệp xác thực là danh từ tiêu dùng để đếm, đo lường, vật, nguyên liệu … (Ví dụ: kg, ml, …); Danh trong khoảng chỉ công ty thời kì (ví dụ: Năm, tháng, phút, giây, giờ,…).

Danh trong khoảng có thể phối hợp sở hữu từ chỉ số lượng ở phía trước, trong khoảng chỉ số lượng ở phía sau và một số trong khoảng khác để tạo thành cụm danh từ. Cụm danh trong khoảng là sự hài hòa của các trong khoảng được tạo thành trong khoảng một danh trong khoảng và 1 số trong khoảng phụ thuộc của nó.

 • Những tính trong khoảng ở phần sau nêu đặc điểm của sự vật mà danh trong khoảng biểu đạt hoặc xác định vị trí của sự vật ấy trong ko gian, thời kì.
 • Trong cụm danh từ, các trợ trong khoảng ở phần trước bổ sung cho danh từ những ý nghĩa số lượng.

Sau danh từ là gì

2. Định nghĩa sau danh từ là gì?

Trước thắc mắc này, chúng tôi xin giải đáp như sau: tùy theo chức năng của danh trong khoảng đứng trước, danh trong khoảng đứng sau là gì?

2.1 Sau danh từ là động từ

Nếu như 1 danh từ là chủ ngữ, thì danh trong khoảng đó được theo sau bởi một động từ hoặc 1 tính trong khoảng.

Ví dụ:

 • Hoa cúc rất đẹp: Hoa cúc là danh từ đóng vai trò chủ ngữ và đẹp là tính trong khoảng xếp sau.
 • Tôi đi học: Tôi là danh trong khoảng đóng vai trò chủ ngữ, đi học là động trong khoảng đứng sau danh từ.
 • Trong tiếng Anh, giả dụ danh từ là chủ ngữ, thì danh từ sẽ là động từ:

Ví dụ: Tôi ngủ, tôi ăn,…

2.2 Danh từ kết thúc câu

Trong trường hợp danh trong khoảng khiến đối tượng của động từ bắc cầu.

Ví dụ: Anh đấy là cảnh sát.

 • Trong câu, Police là danh trong khoảng và cũng là cuối câu, thường thì sau nó không có gì thêm.

3. Các tìm kiếm có liên quan về sau danh từ

 1. Đứng sau danh từ la gì tiếng Anh
 2. Sau danh từ la trạng từ
 3. Sau danh từ là tính từ
 4. Sau danh từ là tính từ hay trạng từ
 5. Trước of là danh từ
 6. Sau tính từ la gì
 7. Trước danh từ la từ loại gì trong tiếng Anh
 8. Trước danh từ là gì

Tương tự, sở hữu thắc mắc Sau danh trong khoảng là gì? Đây là câu hỏi đã được chúng tôi tư vấn chi tiết qua bài viết trên. Tuy nhiên, để tư vấn thắc mắc, chúng tôi cũng đã phân tách cụ thể về danh từ xét về mặt chức năng cũng như 1 số nội dung can hệ khác để làm cho rõ thêm câu giải đáp cho câu hỏi trên.