Sản xuất của cải vật chất là quá trình như thế nào?

Cung ứng ra của cải vật chất với vai trò khôn xiết quan yếu đối mang đời sống con người. Vậy sản xuất của cải vật chất là quá trình là gì là thắc mắc được tất cả bạn đọc để ý.

1. Câu hỏi sản xuất của cải vật chất là quá trình

A. Tạo ra của cải vật chất.

B. Nền cung ứng phố hội.

C. Con người tác động vào tự nhiên để tạo ra sản phẩm phù hợp sở hữu nhu cầu.

D. Tạo ra cơm ăn, áo mặc, tạo ra tư liệu cung ứng.

Câu trả lời: Đáp án đúng là đáp án C. Cung cấp ra của nả vật chất là giai đoạn con người tác động vào tự nhiên để đáp ứng sản phẩm phù hợp mang nhu cầu của mình.

Sản xuất của cải vật chất là quá trình gì

1.1 Giảng giải rằng chọn đáp án C là câu trả lời đúng

Sản xuất ra của cải vật chất là sự ảnh hưởng của con người vào khi không, khiến biến đổi các nhân tố của tự nhiên để phục vụ sản phẩm thích hợp có nhu cầu của mình.

Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở vật chất tồn tại và vững mạnh của phường hội loài người. Đây là cơ sở lý luận để giảng giải các hiện tượng kinh tế – xã hội. Bởi vì, phương thức cung ứng của cải vật chất là hạ tầng nảy sinh và quy định các quan hệ xã hội, ý thức và tinh thần của phường hội. Quá trình lớn mạnh của lịch sử nhân cái là sự thay thế và kế thừa của những phương thức cung ứng ra của nả vật chất, phương thức cung cấp sau tiến bộ hơn, hoàn thiện hơn so mang phương thức cung cấp trước.

Sản xuất của cải vật chất là cơ sở còn đó của phố hội. Trong đời sống phố hội, con người sở hữu phổ thông hoạt động như hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, công nghệ… những hoạt động này rất phong phú và phổ biến. Để thực hiện những hoạt động trên, đầu tiên con người phải tồn tại. Để còn đó, con người phải sở hữu cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, công cụ vận động và nhiều cần yếu phẩm khác. Để sở hữu các thứ đó, con người phải sản xuất và cung ứng với quy mô to. phố hội sẽ ko còn đó nếu như ngừng cung cấp của nả vật chất.

Cung ứng ra của nả vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội. Sự vững mạnh của hoạt động cung ứng là tiền đề, hạ tầng thúc đẩy: sự mở rộng của các hoạt động phố hội khác, là sự thông minh ra đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần của thị trấn hội. Song song, duyệt cung ứng ra của cải vật chất, con người càng ngày càng phát triển toàn diện.

Thành ra, đáp án đúng của nghi vấn là đáp án C. cung cấp ra của cải vật chất là thời kỳ con người tác động vào bỗng nhiên để đáp ứng sản phẩm thích hợp có nhu cầu của mình. Những tùy chọn còn lại ko phải là câu tư vấn cho thắc mắc.

2. Tìm kiếm có liên quan về sản xuất của cải vật chất là quá trình

  • Sản xuất của cải vật chất có vai trò quyết định
  • Một trong những vai trò của sản xuất của cải vật chất là
  • Trong những vai trò của sản xuất của cải vật chất là
  • Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của
  • Sản xuất của cải vật chất là sự tác dung của con người vào
  • Quá trình sản xuất của cải vật chất bao gồm các yếu to nào dưới đây
  • Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt
  • Quá trình sản xuất của cải vật chất là sự kết hợp