Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là cơ sở cho sự tồn tại

Sản xuất ra của cải vật chất là sự ảnh hưởng của con người vào tự dưng, biến đổi những yếu tố của bất chợt để đáp ứng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là nghi vấn được rộng rãi bạn học sinh quan tâm tìm kiếm.

1. Câu hỏi sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là?

 • A. Động lực tăng trưởng xã hội.
 • B. Cơ sở tồn tại của Nhà nước.
 • C. Nền tảng của phường hội loài người.
 • D. Cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.

Câu trả lời đáp án đúng cho câu hỏi cung ứng của cải vật chất là đáp án D. Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.

Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là gì

1.1 Giảng giải rằng chọn lựa đáp án D

Sản xuất ra của cải vật chất là sự ảnh hưởng của con người vào đột nhiên, biến đổi các yếu tố của đột nhiên để tạo ra sản phẩm thích hợp mang nhu cầu của mình. Vai trò của sản xuất của cải vật chất bao gồm: phân phối ra của nả vật chất là cơ sở tồn tại của phố hội và phân phối ra của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của phường hội. Sở hữu thể thấy, phân phối của nả vật chất có vai trò quan trọng, là cơ sở cho sự tồn tại và lớn mạnh của phường hội.

Đời sống thị trấn hội bao gồm phổ quát hoạt động khác nhau như: kinh tế, chính trị, văn hóa, kỹ thuật – kỹ thuật, thể thao, tín ngưỡng,… những hoạt động này thường xuyên mang mối quan hệ, tác động mang nhau. Phường hội càng vững mạnh thì những hoạt động đề cập trên càng phong phú, phổ thông và chất lượng hơn.

Tuy nhiên, để tiến hành những hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, thể thao, tôn giáo… thì trước tiên con người phải còn đó. Để tồn tại, con người phải với cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, phương tiện vận động và đa dạng cần thiết phẩm khác. Để với các thứ đó, con người phải sản xuất và phân phối mang quy mô to, phố hội sẽ ko còn đó nếu như giới hạn phân phối của nả vật chất.

Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và lớn mạnh của xã hội loài người. Đây là cơ sở lý luận để giải thích những hiện tượng kinh tế – xã hội. Bởi vì, phương thức sản xuất của nả vật chất là hạ tầng nảy sinh và quy định những quan hệ phố hội, ý thức và tinh thần của xã hội. Công đoạn lớn mạnh của lịch sử nhân cái là sự thay thế và kế thừa của các phương thức cung cấp ra của nả vật chất, phương thức phân phối sau tiến bộ hơn, hoàn thiện hơn so sở hữu phương thức phân phối trước.

Cho nên, đáp án đúng và đa số của thắc mắc là đáp án D. Sản xuất ra của nả vật chất giữ vai trò là hạ tầng cho sự còn đó và phát triển của xã hội.

2. Tìm kiếm có liên quan về sản xuất của cải vật chất giữ vai trò

 • Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò như thế nào đến sự tồn tại của xã hội.
 • Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất là.
 • Sản xuất của cải vật chất có vai trò quyết định.
 • Một trong những vai trò của sản xuất của cải vật chất là.
 • Cầu nào dưới đây thể hiện vai trò của sản xuất của cải vật chất.
 • Vai trò của sản xuất của cải vật chất.
 • Sản xuất của cải vật chất La cơ sở tồn tại của xã hội là.
 • Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt.