Quần thể là gì? Quần thể khác biệt gì so với quần xã

Hãy cộng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết quần thể là gì? Quần thể sinh vật là 1 nội dung tri thức bổ ích và lôi kéo sự quan tâm nghiên cứu của phổ biến người.

1. Khái niệm quần thể là gì?

Quần thể sinh vật là quy tụ những cá thể cùng loài, cộng sống trong một khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm nhất mực, với khả năng sinh sản và hình thành những thế hệ mới.

Thời kỳ hình thành quần thể sinh vật thường trải qua những công đoạn chính sau: trước nhất, 1 số cá thể cộng loài phát tán sang môi trường sống mới. Các cá thể không thích ứng mang môi trường mới sẽ bị xoá sổ hoặc phải di trú tới nơi khác, các cá thể còn lại thích ứng dần có điều kiện sống. Giữa các cá thể cộng loài liên kết chặt chẽ có nhau thông qua các mối quan hệ sinh thái, dần dần hình thành quần thể ổn định, thích nghi mang điều kiện sống.

Những mối quan hệ trong quần thể là tương trợ và cạnh tranh. Mối quan hệ tương trợ đảm bảo cho sự tồn tại ổn định của quần thể và khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường, khiến nâng cao khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể. Quan hệ cạnh tranh giúp duy trì số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể ở chừng độ thích hợp, đảm bảo sự còn đó và vững mạnh của cả quần thể.

Quần thể là gì

2. Kích thước quần thể là gì?

Kích thước quần thể là số lượng (cá thể), khối lượng (g, kg…) hay năng lượng tuyệt đối (kcal, cal) của quần thể, ứng với nguồn sống và ko gian chiếm đóng của quần thể. Kích thước quần thể trong một ko gian và thời kì một mực được ước tính theo công thức:

 • Nt = N0 + (B – D) + (I – E)

Trong đó:

 • Nt: số lượng cá thể tại thời khắc t.
 • N0: số lượng cá thể của quần thể ban sơ t0.
 • B: số lượng cá thể do quần thể tạo ra từ t0 đến t.
 • D: số cá thể của quần thể bị chết từ thời gian trong khoảng t0 tới t.
 • I: số cá thể nhập cư từ thời gian từ t0 tới t.
 • E: số cá thể xuất cư khỏi quần thể chỉ cần khoảng t0 tới t.

Can hệ đến định nghĩa quy mô dân số ta sở hữu định nghĩa quần thể. Mật độ quần thể là số lượng cá thể (hay khối lượng, năng lượng) trên một đơn vị diện tích (hay thể tích) của môi trường mà quần thể sinh sống. Mật độ quần thể có ý nghĩa sinh học rất lớn, phản chiếu khả năng sinh sản và sức gánh của môi trường.

3. Quần thể với quần xã khác nhau như thế nào?

Trước khi hiểu sự dị biệt giữa quần xã và quần thể, chúng ta hãy xem nhanh cộng đồng. Quần xã sinh vật là hội tụ những quần thể sinh vật thuộc phổ thông loài khác nhau cùng sống trong một khoảng ko gian nhất quyết. Các sinh vật trong quần xã sinh vật sở hữu quan hệ gần gũi với nhau như 1 nói chung và bởi thế, quần xã sở hữu cấu trúc khá ổn định.

3.1 Các mối quan hệ sinh thái

Trong thời kỳ tìm kiếm thức ăn và nơi ở, những loài trong quần xã gắn bó chặt chẽ mang nhau bằng mối quan hệ tương trợ hoặc chống đối lẫn nhau. Mối quan hệ tương trợ bao gồm mối quan hệ cùng sinh, cùng sinh, hiệp tác. Trong một mối quan hệ tương trợ, những loài mang lợi hoặc ít nhất là ko bị hại.

Các mối quan hệ đối kháng bao gồm khó khăn, ký sinh, ức chế-cảm nhiễm và mối quan hệ của sinh vật này với sinh vật khác. Trong quan hệ đối kháng, loài sở hữu lợi sẽ thắng thế và phát triển, loài bị hại sẽ bị suy thoái. Không những thế, trong phổ quát trường hợp, cả 2 loài ít phổ quát đều bị hại.

3.2 Hiện tượng khống chế sinh học

Khống chế sinh vật học là hiện tượng số lượng cá thể của loài bị khống chế ở 1 chừng độ nhất mực, không quá cao cũng ko quá thấp do tác động của các mối quan hệ tương trợ, đối kháng giữa các loài trong quần thể.

Quần thể sinh vật và quần xã sinh vật mang các điểm khác nhau để phân biệt như sau:

– Quần thể sinh vật:

 • Gồm đa dạng cá cộng loài.
 • Môi trường sống được gọi là nơi để ở.
 • Chủ yếu xảy ra quan hệ hỗ trợ gọi là phân cụm.
 • Thời gian hình thành ngắn hơn và tồn tại kém ổn định hơn quần xã sinh vật.
 • Những đặc thù cơ bản gồm mật độ, tỉ lệ lực lượng tuổi, tỉ suất sinh đực, tỉ suất sinh, tỉ suất tử, hình thái sinh trưởng, đặc điểm phân bố, khả năng thích ứng với môi trường.
 • Cơ chế thăng bằng dựa vào tốc độ sinh sản, tử vong, phát tán.

– Quần xã sinh vật:

 • Quy tụ đa dạng quần thể thuộc các loài khác nhau.
 • Không gian sống được gọi là nơi sống.
 • Mối quan hệ hỗ trợ thường xuyên.
 • Thời kì hình thành lâu hơn và ổn định.
 • Các đặc thù cơ bản gồm tính phổ biến, số lượng cá thể, cấu trúc loài, thành phần loài, phân tầng dọc, phân tầng ngang và cấu trúc này thay đổi theo chu kỳ.
 • Cơ chế thăng bằng do hiện tượng khống chế sinh vật học.

4. Tìm kiếm có liên quan về định nghĩa quần thể

 • Quần thể quần xã là gì
 • Quần the người là gì
 • Quần xã là gì
 • Quần thể là gì Sinh 9
 • Nhóm quần the là gì
 • Hệ sinh thái la gì
 • Sinh sản ở cấp độ quần the được hiệu là gì
 • Kích thước quần thể là gì

Trên đây là các san sớt của chúng tôi về quần thể là gì? từ những san sớt trên có thể thấy quần thể sinh vật là 1 nội dung khôn xiết thú vị. Mong rằng các chia sẻ từ bài viết sẽ hữu ích và giúp độc giả hiểu rõ nội dung này.