Quản lý hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm và Nguyên tắc

Quản lý hành chính nhà nước là một trong những hoạt động quản lý nhà nước mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Vậy quản lý hành chính nhà nước là gì, để có thêm thông tin tham khảo hãy xem qua nội dung dưới đây nhé.

Bài viết dưới đây sẽ giúp anh chị em phân tích về vấn đề quản lý hành chính nhà nước và các nội dung liên quan. Mong rằng câu giải đáp của chúng tôi sẽ giúp người mua hiểu rõ hơn về vấn đề này.

1. Khái niệm quản lý hành chính nhà nước là gì?

Quản lý nhà nước bao gồm 03 hoạt động quản lý: hoạt động lập pháp của cơ quan lập pháp, hoạt động hành pháp của Chính phủ và hoạt động xét xử của cơ quan tư pháp.

Quản lý hành chính nhà nước được hiểu là việc thực hiện quyền bính pháp nhằm doanh nghiệp, điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các thời kỳ phường hội và hành vi của công dân bởi những cơ quan trong hệ thống. Quản lý nhà nước từ trung ương tới địa phương nhằm đưa luật pháp vào cuộc sống và bảo đảm việc thực hiện pháp luật.

Trong khoảng khái niệm trên, mang thể lưu ý 1 số điểm về quản lý hành chính nhà nước như sau:

– Quản lý hành chính nhà nước sở hữu tính quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước là nguyên tố đảm bảo cho hoạt động quản lý được tiến hành và đạt được chỉ tiêu quản lý, quyền lực nhà nước là quyền lực đặc thù để quản lý xã hội.

– Quản lý hành chính nhà nước là việc thực hiện, công ty, điều chỉnh những quan hệ phố hội và hoạt động của công dân hàng ngày bằng việc ra quyết định hành chính và thực hành hành vi hành chính. Ví dụ lúc tham gia giao thông chúng ta phải tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, nếu vi phạm CSGT sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

– Quản lý hành chính nhà nước do cơ quan hành pháp thực hành, hệ thống này đứng đầu là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và các cấp quản lý hành chính nhà nước.

Quản lý hành chính nhà nước là gì

2. Đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước

Quản lý hành chính nhà nước với những đặc điểm sau:

– Quản lý hành chính nhà nước bằng quyền lực nhà nước. Quản lý hành chính nhà nước sở hữu tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao và tính mạng lệnh đơn phương của Nhà nước. Tính quyền lực nhà nước trong hoạt động hành chính nhà nước là yếu tố để phân biệt nó với các hoạt động quản lý khác như quản lý công ty…

– Chỉ tiêu quản lý hành chính nhà nước là chỉ tiêu tổng hợp, bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa, phố hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao… mục tiêu này là ngắn hạn và dài hạn.

– Quản lý hành chính nhà nước là điều hành, kết hợp, huy động mọi nhóm, phát huy sức mạnh tổng hợp để quản lý mọi ngành nghề của đời sống thị trấn hội theo chức năng, thẩm quyền.

– Quản lý hành chính nhà nước liên tiếp, hơi ổn định và sự thích nghi được tiến hành hàng ngày, thường xuyên, liên tiếp vì các quan hệ thị trấn hội, hành vi công dân được pháp luật điều chỉnh một phương pháp thường xuyên, liên tục.

– Quản lý hành chính nhà nước với tính hệ thống, sở hữu sự hài hòa chặt chẽ, ăn nhịp trong khoảng Trung ương đến địa phương, cấp dưới phục tùng cấp trên, tiếp nhận chỉ đạo, mệnh lệnh và chịu sự rà soát thường xuyên của Chính phủ.

3. Nguyên tắc của hành chính nhà nước là gì?

Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước bao gồm nguyên tắc chính trị – thị trấn hội và nguyên tắc đơn vị kỹ thuật, cụ thể như sau:

3.1 Nguyên tắc chính trị và xã hội

+ Nguyên tắc Đảng lãnh đạo điều hành hành chính nhà nước. Đảng đề ra chủ trương, tuyến đường lối công ty và hoạt động của nền hành chính nhà nước; Đảng phát hiện, tập huấn, bồi dưỡng các người có phẩm chất, năng lực và giới thiệu họ vào những chức danh trong bộ máy nhà nước phê duyệt bầu cử dân chủ; Đảng rà soát hoạt động của cơ quan nhà nước trong việc thực hành tuyến phố lối, chính sách của Đảng.

+ Nguyên tắc nhân dân tham gia quản lý hành chính nhà nước. mang nguyên tắc này, hoạt động hành chính nhà nước phải bảo đảm sự tham dự và giám sát của nhân dân vào hoạt động hành chính nhà nước.

+ Nguyên tắc tập hợp dân chủ. Nguyên tắc này được trình bày ở các nội dung: doanh nghiệp bộ máy hành chính nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước theo hệ thống thứ bậc; thống nhất chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; hợp nhất quy chế quản lý; thực hành chế độ một thủ trưởng hoặc nghĩa vụ tư nhân của người đứng đầu ở các ngành, doanh nghiệp.

+ Nguyên tắc công khai, sáng tỏ trong quản lý hành chính nhà nước là mọi thông tin điều hành hành chính nhà nước phải được công khai cho quần chúng, trừ trường hợp sở hữu quy định khác sở hữu lý do chính đáng và trên hạ tầng chuẩn mực. Sáng tỏ về hành chính là những thông báo liên quan được sản xuất kịp thời cho người dân dưới hình thức dễ dùng, cùng lúc những quyết định, quy định của hành chính nhà nước phải rõ ràng, sáng tỏ. Được nhiều phần nhiều.

+ Nguyên tắc pháp chế phố hội chủ nghĩa. Nguyên tắc này được hiểu là hoạt động hành chính nhà nước phải dựa trên pháp luật của nhà nước. Nguyên tắc này không cho phép những cơ quan nhà nước thực hiện quản lý nhà nước 1 cách chủ quan, tùy luôn tiện mà phải dựa vào pháp luật, tuân thủ pháp luật, nghiêm trang tuân thủ nguyên tắc pháp quyền.

+ Ngoài những nguyên tắc trên, điều hành hành chính nhà nước còn có những nguyên tắc như: Nguyên tắc quản lý theo ngành nghề kết hợp có điều hành theo lãnh thổ; Nguyên tắc quản lý theo ngành phối hợp sở hữu quản lý theo chức năng. Phân định chức năng điều hành nhà nước về kinh tế sở hữu điều hành phân phối kinh doanh.

4. Tìm kiếm có liên quan về định nghĩa quản lý hành chính nhà nước

 • Chức năng quản lý hành chính nhà nước
 • Nội dung quản lý hành chính nhà nước
 • Quản lý nhà nước la gì
 • Ví dụ về quản lý hành chính nhà nước
 • 5 nội dung quản lý nhà nước
 • Luật quản lý hành chính nhà nước
 • Tính chấp hành điều hành trong quản lý hành chính nhà nước
 • Quản lý hành chính la gì
 • Vai trò của quản lý hành chính nhà nước
 • Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước
 • Đặc điểm của quản lý nhà nước
 • Công cụ quản lý hành chính nhà nước

Trên đây là 1 số san sớt của chúng tôi về quảng lý hành chính nhà nước là gì? Quý quý khách tham khảo thông báo bài viết, nếu có vấn đề gì chưa rõ vui lòng phản hồi trực tiếp để chúng tôi tương trợ.