Ngày thành lập công đoàn Việt Nam là ngày nào? (28/7/1929)

Thông qua nội dung bài viết ngày thành lập công đoàn Việt Nam vào ngày nào? Chúng tôi sẽ sở hữu các san sẻ, giúp bạn làm cho minh bạch mọi câu hỏi trên.

Công đoàn là 1 trong các doanh nghiệp đại diện và bảo vệ quyền lợi của người lao động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Khi tìm hiểu về công đoàn Các bạn thường sở hữu những câu hỏi như: Công đoàn là gì? Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp công đoàn là gì? Lịch sử thành lập của công ty công đoàn Việt Nam?

1. Lịch sử ngày thành lập công đoàn Việt Nam

Cuối năm 1924, đầu năm 1925, tại Quảng Châu, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đề ra phương châm hoạt động của Công hội, tập huấn hàng loạt cán bộ ưu tú trong doanh nghiệp thanh niên cách mệnh. Nòng cột của Đoàn giới trẻ cùng sản còn yêu cầu đường lối “vô sản hóa” đi vào các nhà máy mỏ, đồn điền để chuyển động, giáo dục người lao động gia nhập Công đoàn.

Cuối năm 1928, đầu năm 1929, phổ quát tổ chức Công hội đỏ được ra đời trong các xí nghiệp và vững mạnh, dần dần thống nhất thành Tổng Công hội đỏ cấp tỉnh giấc, tỉnh thành (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hòn Gai).

Ngày thành lập công đoàn Việt Nam là ngày 28-7-1929, tại số nhà 15 xã Hàng Nón, Hà Nội, Đại hội ra đời Công đoàn đỏ Bắc Kỳ đã khai mạc. Đại hội phê duyệt nhiệm vụ chiến đấu và điều lệ tóm lược, quyết định xuất bản báo cần lao và tạp chí Công hội đỏ, bầu ban chấp hành.

Sau ấy, các Tổng Hội Công hội đỏ ở Trung Bộ và Nam Bộ được ra đời. trong khoảng năm 1930, Tổng Công hội đỏ hoạt động rộng khắp cả nước. Trải qua những giai đoạn, Công đoàn Việt Nam với phổ quát tên gọi khác nhau thích hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ:

 • Công hội đỏ (1929 – 1935)
 • Công đoàn hữu hảo (1936 – 1939)
 • Công nhân phản đế (1939-1941)
 • Công nhân cứu quốc (1941-1945)
 • Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (1946-1961)
 • Tổng Công đoàn Việt Nam (1961 – 1988)
 • Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (1961 tới nay).

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng sản Việt Nam đã quyết định lấy ngày ra đời Công đoàn Việt Nam là ngày 28 tháng 7 năm 1929, ngày Đại hội xây dựng thương hiệu Công đoàn Đỏ trước tiên ở Bắc Kỳ. Đại hội đại biểu Công đoàn toàn quốc lần thứ V (11/1983) họp tại Hà Nội đã tán đồng phê chuẩn nghị quyết lấy ngày 28/7/1929 là ngày ra đời Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Ngay sau khi xây dựng thương hiệu, Công đoàn Việt Nam đã với các đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, phóng thích dân tộc và xây dựng, phát triển quốc gia.

Ngày thành lập công đoàn Việt Nam

2. Định nghĩa công đoàn là gì?

Công đoàn là đơn vị chính trị – xã hội phổ quát của giai cấp người lao động và của công nhân, được ra đời trên cơ sở vật chất tự nguyện, là thành viên của hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của dân chúng Việt Nam của Đảng cùng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động và người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động) cùng sở hữu cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, công ty phố hội chăm lo, bảo vệ quyền và ích lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham dự quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – phường hội, tham gia thanh tra, rà soát, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, đi lại công nhân học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thị trấn hội chủ nghĩa theo Điều một Luật Công đoàn.

Hệ thống công đoàn bao gồm Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công đoàn hạ tầng được tổ chức ở cơ quan nhà nước, công ty chính trị, doanh nghiệp chính trị – xã hội, doanh nghiệp chính trị thị trấn hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp thị trấn hội – nghề nghiệp, công ty, doanh nghiệp…, công ty khác mang sử dụng cần lao theo quy định của pháp luật về cần lao, cơ quan, đơn vị nước ngoài, các doanh nghiệp quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Quyền và trách nhiệm của công đoàn

Công đoàn sở hữu các quyền và bổn phận sau:

– Đại diện, bảo vệ quyền và ích lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân.

– Tham dự quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – phường hội.

– Trình Dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị xây dựng chính sách, pháp luật.

– Tham gia những phiên họp, cuộc họp, phiên họp và hội nghị.

– Tham gia thanh tra, rà soát, giám sát hoạt động của cơ quan, công ty, tổ chức.

– Tuyên truyền, di chuyển, giáo dục người lao động.

– Lớn mạnh đoàn viên công đoàn và công đoàn hạ tầng.

– Quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vật chất đối sở hữu người lao động ở cơ quan, công ty, đơn vị chưa ra đời công đoàn cơ sở.

4. Tìm kiếm có liên quan công đoàn việt nam thành lập ngày nào

 • Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 2022.
 • Kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
 • Ngày thành lập công đoàn việt nam (28/07).
 • Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
 • Ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
 • Ý nghĩa ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
 • Bài tuyên truyền Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
 • Tại sao lấy ngày 26/3 là ngày thành lập đoàn.
 • Ngày 26 tháng 3 năm 1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn nào.
 • Ngày thành lập đoàn 26/3/2022.
 • Ngày thành lập đoàn thanh niên 26/3.
 • Kỷ niệm thành lập Đoàn 2022.
 • Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng Nam nào.
 • Kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn.

Như vậy, với thắc mắc ngày thành lập công đoàn Việt Nam là ngày nào? Chúng tôi xin được trả lời ngày ra đời Công đoàn Việt Nam là ngày 28 tháng 7 năm 1929. Năm nay, ngày 28 tháng 7 năm 2022 là kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.