Ngày tháng nào là ngày Quốc Phòng Toàn Dân? (22/12/1989)

Năm 1989, thực hành chỉ thị của Ban bí thơ Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, ngày 22-12 hằng năm ko chỉ là ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là Ngày hội Quốc Phòng Toàn Dân.

Ngày tháng nào là ngày Quốc Phòng Toàn Dân? Là thắc mắc đang được đầy đủ người nghi vấn ngày nay, để giải đáp thắc mắc này bạn đọc hãy cộng theo dõi nội dung bài viết sau đây.

1. Ngày tháng nào là ngày quốc phòng toàn dân

Theo lịch sử, Ngày Quốc phòng toàn dân là ngày 22 tháng Chạp. Ngày 22/12 vừa được xem là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, vừa là Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Từ ấy, hàng năm cho tới bây giờ, toàn dân tộc Việt Nam đều tiến hành các hoạt động về chủ đề quốc phòng và quân đội, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước và phẩm chất lính cụ Hồ của dân tộc. Giáo dục lòng yêu nước, cổ vũ mọi công dân chăm lo bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội và bảo kê Tổ quốc.

Ngày tháng nào là ngày Quốc Phòng Toàn Dân

2. Lịch sử thành lập của ngày quốc phòng toàn dân

Trước lúc nhận định nội dung Ngày hội bảo kê Tổ quốc là ngày nào? Cần tìm hiểu lịch sử thành lập Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tháng 12 năm 1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra lệnh ra đời Đội Việt Nam Tuyên truyền phóng thích quân. Chỉ thị nhấn mạnh: “Tên Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân mang tức là chính trị trọng hơn quân sự là đội tuyên truyền…, đồng thời là điểm lên đường của quân giải phóng, có thể đi khắp trong khoảng Nam chí Bắc…”

Ngày 22-12-1944, tại vùng rừng núi thị xã Nguyên Bình (Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân chính thức được xây dựng thương hiệu gồm 3 tiểu đội mang 34 đội viên được tuyển chọn từ những đội viên Cao-Bắc-Lạng, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mệnh, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Dưới lá cờ đỏ sao vàng, Đội Việt Nam Tuyên truyền phóng thích quân long trọng đọc 10 lời thề.

Ngày 15-4-1945, Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ họp tại Hiệp Hòa, Bắc Giang quyết định Việt Nam Tuyên truyền phóng thích quân thống nhất có Cứu quốc quân do Chu Văn Tấn chỉ huy, đổi tên là phóng thích quân ra quân chủ lực của Việt Minh giành chính quyền năm 1945. Lễ thống nhất được tổ chức vào ngày 15-5-1945 tại khu rừng Thần Mật, phố Định Biên, quận Định Hóa (Thái Nguyên).

Trận đánh trước hết của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân là trận Phai Khắt, Nà Nang vào những ngày 25 và 26-12-1944. Hai trận đánh quyết thắng này đã mở ra truyền thống đánh tiêu diệt, đánh chắc, đánh thắng. Trận trước tiên của quân đội ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho tới ngày toàn thắng.

Ngày 22-5-1946, theo Sắc lệnh 71/SL của chủ toạ nước, Vệ quốc đoàn đổi tên thành Quân đội đất nước Việt Nam, đặt dưới sự chỉ huy tụ họp hợp nhất của Bộ Tổng tham mưu. Quân đội đơn vị biên chế thống nhất theo trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội…

Bắt đầu từ xây dựng thương hiệu đến nay, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân luôn tăng trưởng và trưởng thành. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 được xác định là ngày có mặt trên thị trường Quân đội quần chúng Việt Nam, đánh dấu sự có mặt trên thị trường của 1 đơn vị quân sự mới của dân tộc ta.

Ngày 24 tháng 9 năm 1954, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra Quyết định số 400/TTg quy định “Quân đội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa từ nay hợp nhất gọi là: Quân đội dân chúng Việt Nam”, danh hiệu này được sử dụng cho tới hiện nay.

Năm 1989, thực hành chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, ngày 22-12 hằng năm ko chỉ là ngày kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội dân chúng Việt Nam mà còn là Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

3. Ý nghĩa của ngày quốc phòng toàn dân

Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, giáo dục tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa thị trấn hội; qua đấy tăng nhận thức, phận sự của toàn dân trong tham dự vun đắp nền quốc phòng toàn dân tăng trưởng gắn sở hữu thế trận đấu tranh quần chúng cứng cáp, củng cố sức mạnh kiểm soát an ninh Tổ quốc.

Song song động viên, động viên toàn dân chăm lo xây dựng nhóm vũ trang nhân dân vững mạnh ở từng địa phương, vun đắp Quân đội dân chúng Việt Nam lớn mạnh trong tình hình mới.

Ngày hội Quốc phòng toàn dân cũng là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách; ra công xây dựng nền quốc phòng toàn dân phát triển, vun đắp Quân đội quần chúng. Việt Nam cách mệnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lực lượng chính trị tin cậy, đội quân tranh đấu trung thành của Đảng. Của Nhà nước và dân chúng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mệnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa thị trấn hội và kiểm soát an ninh kiên cố Tổ quốc Việt Nam thị trấn hội chủ nghĩa.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải phát huy truyền thống rẻ đẹp của cha ông để lại, ra công thi đua, cố gắng thực hiện chiến thắng quyết nghị Đại hội Đảng các đơn vị quản lý, góp phần tích cực vào sự nghiệp vun đắp quốc gia. Nền quốc phòng toàn dân phát triển, vun đắp Quân đội nhân dân Việt Nam tăng trưởng toàn diện.

4. Tìm kiếm có liên quan về Ngày Quốc Phòng Toàn Dân

  • Ngày quốc phòng toàn dân là Ngày nào.
  • Ngày hội quốc phòng toàn dân 2022.
  • Ngày hội Quốc phòng toàn dân là Ngày tháng Nam nào.
  • Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh TO quốc là Ngày nào.
  • Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
  • Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam là ngày nào.
  • Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
  • 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.