Ngành nghề kinh doanh là gì? Trong tiếng Anh NNKD là gì?

Chúng tôi xin giới thiệu đến anh chị em ngành nghề kinh doanh là gì. Nhằm giúp người mua trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về ngành nghề buôn bán tại Việt Nam hiện giờ. Việc xác định ngành kinh doanh của bạn khi đăng ký kinh doanh là rất quan trọng, đây là bước trước nhất để định hướng hoạt động cho tổ chức.

1. Định nghĩa ngành nghề kinh doanh là gì?

Ngành nghề kinh doanh là danh sách các lĩnh vực, nghề kinh doanh chính mà công ty dự định đăng ký khi tham dự hoạt động buôn bán cũng như các ngành, nghề thế mạnh của đơn vị.

Không những thế, lĩnh vực mà công ty đăng ký có vị trí như nhau, hay nói bí quyết khác là doanh nghiệp mang thể hoạt động, xuất hóa đơn bất kỳ lĩnh vực, nghề nào trong danh mục mà đơn vị đã đăng ký.

Hiện giờ, hệ thống ngành nghề, nghề kinh doanh tại Việt Nam được quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Hệ thống ngành nghề kinh doanh ở Việt Nam được chia thành 5 cấp độ:

 • Cấp 1 gồm 21 ngành
 • Cấp 2 gồm 88 ngành
 • Cấp 3 gồm 242 ngành
 • Cấp 4 gồm 486 ngành

Ngành nghề kinh doanh là gì

2. Ngành nghề kinh doanh tiếng Anh là gì?

Theo phiên dịch ngành nghề kinh doanh với tên gọi tiếng Anh là business sectors or business activities.

Có thắc mắc kinh doanh tiếng anh là gì? ngành, nghề kinh doanh bằng tiếng Anh được quy định như sau:

Business areas or exercises are a rundown of the principal ventures that organizations are supposed to enlist while taking part in business exercises as well areas of strength for as.

What’s more, the areas or exercises that the business has enrolled are a similar position, or all in all, the business can work or issue solicitations of any an area or action in the rundown has been agreed upon.

Right now, the arrangement of business lines in Vietnam is determined in the Top state leader’s Choice No. 27/2018/QD-TTg of July 6, 2018.

Vietnam’s business framework is partitioned into 5 levels:

 • Level 1 industry comprises of 21 areas
 • Level 2 comprises of 88 Areas
 • Level 3 incorporates 242 areas
 • Level 4 industry comprises of 486 areas.

3. Danh mục từng ngành nghề kinh doanh tiếng Anh là gì?

 1. Precluded business areas or exercises: Các lĩnh vực hoặc hoạt động kinh doanh bị cấm
 2. Restrictive business areas or exercises: Các khu vực hoặc hoạt động kinh doanh hạn chế
 3. Business lines require legitimate capital: Ngành, nghề kinh doanh yêu cầu vốn hợp pháp
 4. Business lines require a rehearsing testament: Ngành, nghề kinh doanh phải lập di chúc
 5. Independent business areas or exercises: Các lĩnh vực hoặc bài tập kinh doanh độc lập

4. Cụm từ sử dụng ngành nghề kinh doanh tiếng Anh viết như thế nào?

On public distribution of business enlistment data, the business enrollment will be recorded.

 • Khi phân phối công khai dữ liệu đăng ký kinh doanh, việc đăng ký kinh doanh sẽ được ghi lại.

Undertakings don’t be guaranteed to need to carry on with work as indicated by the enlisted business lines displayed on the Public Business Enrollment Entrance.

 • Các cam kết không được đảm bảo cần phải tiếp tục với công việc như được chỉ định bởi các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký được hiển thị trên Lối vào Đăng ký Doanh nghiệp Công cộng.

Where business lines are not managed in the monetary arrangement of Vietnam, nonetheless, it is accommodated in other authoritative reports, the business lines displayed on the Public Business Enlistment Entryway Industry is applied by the business line determined in that archive.

 • Trong trường hợp ngành nghề kinh doanh không được quản lý trong hệ thống tiền tệ của Việt Nam, tuy nhiên, nó được cung cấp trong các báo cáo có thẩm quyền khác, ngành nghề kinh doanh hiển thị trên Công nghiệp đăng ký doanh nghiệp công khai được áp dụng theo ngành nghề kinh doanh được xác định trong kho lưu trữ đó.

5. Tìm kiếm có liên quan về khái niệm ngành nghề kinh doanh

 • Ngành nghề kinh doanh chính tiếng Anh là gì
 • Các ngành nghề kinh doanh hiện nay
 • Ngành nghề kinh doanh chính là gì
 • Ngành kinh doanh thi khối nào
 • Thích kinh doanh nên học ngành gì
 • Kinh doanh và quản lý gồm những ngành nào
 • Các ngành kinh doanh đại học
 • Ngành nghề kinh doanh mới

Trên đây là đông đảo nội dung giải đáp của Fmert về nghành nghề kinh doanh là gì? Mọi nghi vấn cần trả lời chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để được hỗ trợ.