Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là gì?

Cạnh tranh là 1 vấn đề tương đối quen thuộc mà chúng ta có thể gặp ở đa dạng môi trường khác nhau. Vậy mục đích cuối cùng của cạnh tranh là gì?

1. Câu hỏi mục đích cuối cùng của cạnh tranh là gì?

A. Giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác

B. Tạo uy tín tuyệt đối cho tổ chức của bạn

C. Tác động trong phố hội

D. Chuyên dụng cho lợi ích thị trấn hội

Với câu hỏi trên đáp án đúng là đáp án A. Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác.

Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là gì

1.1 Giải thích rằng chọn đáp án A là đáp án đúng

Cạnh tranh là sự cạnh tranh hoặc đương đầu giữa các tư nhân hoặc doanh nghiệp nhằm giành lợi thế hoặc lợi nhuận bằng một số phương thức khác nhau. Khái niệm khó khăn trong kinh doanh được hiểu là sự khó khăn, chống chọi giữa các nhà buôn bán về mặt kinh tế để với thể đạt được phổ quát lợi nhuận hơn bằng một số cách khác nhau.

Doanh nghiệp muốn tồn tại và nền kinh tế đi lên thì phải mang sự khó khăn, nhằm mở mang thị phần, đây là động lực xúc tiến kinh doanh rẻ hơn. Khó khăn chỉ còn đó trong trường hợp mang quyền tự do hành động trên thị phần, chịu phận sự thực hành việc khó khăn để có cơ hội lớn mạnh trên thị phần.

Trong các câu trả lời nêu trên, hầu hết đều kể tới khó khăn trong buôn bán. Trong buôn bán mục đích chính là tìm kiếm lợi nhuận nên những chủ thể kinh tế khó khăn với nhau với phổ quát mục đích như gây tác động, lấy uy tín cho doanh nghiệp hoặc mang thể là phục vụ xã hội nhưng mục đích hoạt động kinh doanh là lấy uy tín của tổ chức. Chung cục kiếm tìm phổ biến lợi nhuận hơn trong khoảng phía họ.

1.2 Giải thích lý do không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại không đúng vì những lý do cụ thể sau:

+ Phương án B: Mục đích chung cục của khó khăn là giành uy tín tuyệt đối cho tổ chức của mình, đáp án này ko đúng. Vì sự cạnh tranh giữa những doanh nghiệp đều nhằm mục đích tạo uy tín cho tổ chức của mình trên thị trường. Bên cạnh đó, như câu hỏi đã nói, mục đích rút cuộc của khó khăn phải là lợi nhuận.

+ Phương án C: Mục đích rốt cuộc của cạnh tranh là gây tác động trong phố hội, đáp án này ko đúng. Bởi sức tác động trong xã hội giúp tổ chức có uy tín, vị thế và lớn mạnh trong khoảng thời gian dài nhưng cốt lõi vẫn là kiếm tìm thêm lợi nhuận cho mình.

+ Phương án D: Mục đích chung cuộc của cạnh tranh là chuyên dụng cho lợi ích thị trấn hội, đáp án này không đúng. Vì khi tổ chức buôn bán trên thị phần muốn tồn tại, phát triển và dùng cho phường hội thì cần yếu vốn đầu tư tăng trưởng, cạnh tranh với những doanh nghiệp khác để giúp họ đạt được tiêu chí nguồn vốn. nói bí quyết khác, lợi nhuận.

Như vậy, đáp án đúng và hầu hết nhất là đáp án A. Mục đích chung cuộc của cạnh tranh là thu về cho mình phổ thông lợi nhuận hơn người khác.

2. Tìm kiếm có liên quan về mục đích cuối cùng của cạnh tranh

  • Mọi sự cạnh tranh diễn ra theo đúng pháp luật và gắn liền với các mặt tích cực là cạnh tranh.
  • Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh.
  • Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là nhằm giành lấy.
  • Hành vi nào sau đây là biểu hiện của sự cạnh tranh không lành mạnh.
  • Mục đích của cạnh tranh la.
  • Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh.
  • Tính chất của cạnh tranh là.
  • Nội dung nào dưới đây không phải là mục đích của.