Một trong những nghĩa vụ của người kinh doanh là gì?

Ngoài quyền buôn bán, chủ đơn vị còn mang những trách nhiệm khăng khăng. Vậy một trong những nghĩa vụ của người kinh doanh là gì là câu hỏi được độc giả quan tâm.

1. Câu hỏi một trong những nghĩa vụ của người kinh doanh là gì?

Đáp án A. Tuyển lựa hình thức sản xuất buôn bán.

Đáp án B. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Đáp án C. Chọn lựa quy mô công ty.

Đáp án D. Quyết định mặt hàng kinh doanh.

Đáp án đúng là đáp bán B, một trong những nghĩa vụ của người kinh doanh là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Một trong những nghĩa vụ của người kinh doanh là

1.1 Giảng giải vì sao chọn đáp án B

Theo quy định tại Điều 8 Luật công ty 2020, trách nhiệm của công ty như sau:

Điều 8. Nghĩa vụ của tổ chức

1. Đáp ứng điều kiện đầu cơ kinh doanh lúc kinh doanh ngành nghề, nghề đầu cơ buôn bán có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường sở hữu điều kiện đối sở hữu nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của luật pháp và bảo đảm duy trì điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động buôn bán.

2. thực hành rất nhiều, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký tổ chức, đăng ký đổi thay nội dung đăng ký công ty, ban bố thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, Báo cáo và những nghĩa vụ khác theo quy định. Quy định của Luật này.

3. Chịu nghĩa vụ về tính trung thực, chuẩn xác của các thông tin kê khai trong giấy má đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin kê khai, Báo cáo không xác thực, không số đông thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung thông tin đó.

4. Đơn vị hạch toán, nộp thuế và thực hiện các trách nhiệm vốn đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

5. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật; ko phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, phẩm giá của người lao động trong doanh nghiệp; ko bạc đãi cần lao, cưỡng hiếp cần lao, dùng trái phép cần lao chưa thành niên; tương trợ, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia tập huấn tăng trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; thực hiện những chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác đối sở hữu công nhân theo quy định của luật pháp.

6. Những trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Trong khoảng các quy định pháp luật hiện hành, với thể thấy phận sự của nhà cung cấp kinh doanh bao gồm:

– Buôn bán đúng lĩnh vực, nghề đã ghi trong Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh và các ngành pháp luật không cấm.

– Nộp thuế đầy đủ theo quy định của luật pháp.

– Kiểm soát an ninh môi trường.

– Bảo vệ quyền lợi của người dùng.

– Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh, quy trình an toàn phường hội.

=> Vậy đáp án đúng cho nghi vấn 1 trong những trách nhiệm của người buôn bán là đáp án B bảo vệ lợi quyền người sử dụng

2. Tìm kiếm có liên quan về người kinh doanh có nghĩa vụ

  • Trong những nghĩa vụ nào dưới đây của người kinh doanh là quan trọng nhất.
  • Nội dung nào dưới đây là một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh.
  • Nội dung nào sau đây không phải là quyền bình đẳng trong kinh doanh.
  • Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây.
  • Trong những nghĩa vụ sau của người sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ nào là quan trọng nhất.
  • Ở nước ta hiện nay, chủ thể nào dưới đây có quyền thành lập doanh nghiệp.
  • Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào.
  • Các nghĩa vụ của người kinh doanh là.