Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ khi nào?

Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ? cạnh tranh là vấn đề đa dạng trong phần lớn các ngành nghề của đời sống phường hội. Về mặt hăng hái, khó khăn tạo động lực, kích thích sự phát triển.

1. Câu hỏi khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ?

A. Khi xã hội loài người xuất hiện

B. Lúc mọi người biết khiến cho việc

C. Khi sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất hiện

D. Khi ngôn ngữ xuất hiện

Đáp án đúng là đáp án C. Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ khi sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất hiện.

Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ

1.1 Giải thích vì sao chọn phương án C

Cạnh tranh là sự khó khăn kinh tế giữa những nhà kinh doanh để sở hữu thể đạt được những điều kiện với lợi trên cộng 1 thị phần bằng một số phương thức khác nhau. Khái niệm khó khăn ra đời lúc nền kinh tế thị trường xuất hiện.

Cạnh tranh là hoạt động đấu tranh giữa những người phân phối hàng hóa, giữa những doanh gia, nhà buôn bán trong nền kinh tế thị trường nhằm giành được điều kiện cung cấp, tiêu dùng và thị trường mang lợi nhất.

Cạnh tranh buộc những nhà cung cấp, kinh doanh phải cải tiến khoa học, công ty để nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi kiểu dáng, bao phân bì cho phù hợp có thị hiếu của khách hàng; giữ chữ tín; nâng cao hoạt động thương nghiệp, nhà cung cấp, tiết giảm giá tiền, ổn định hoặc giảm giá bán, tăng lợi nhuận.

Cạnh tranh xảy ra giữa các người bán lúc cung lớn hơn cầu và cạnh tranh giữa các quý khách khi cầu to hơn cung.

1.2 Giải thích lý do không chọn các phương án còn lại

Những phương án còn lại không đúng vì các lý do cụ thể sau:

Phương án A: quan niệm khó khăn xuất hiện kể từ phường hội loài người xuất hiện là không đúng. Vì khi thị trấn hội loài người xuất hiện, họ sống thành bầy đàn, săn bắt hái lượm để ăn cùng nhau nên giữa họ không mang sự khó khăn rõ rệt.

Phương án B: quan niệm cạnh tranh xuất hiện kể từ con người biết cần lao cũng ko đúng, vì phố hội loài người sau quá trình xuất hiện họ đã dần chế tạo ra những công cụ cần lao như nỏ, rìu… chủ động để săn bắt, kiếm ăn, lúc bấy giờ họ vẫn sống theo bầy đàn và không mang sự cạnh tranh rõ rệt.

Phương án D: định nghĩa khó khăn xuất hiện tính từ lúc ngôn ngữ xuất hiện là chưa xác thực, bởi lúc con người tiến hóa tới 1 trình độ nhất quyết thì sở hữu ngôn ngữ, chữ viết, nhưng ở quá trình đấy yếu tố cạnh tranh chưa rõ nét. Cho đến khi nền kinh tế thị trường xuất hiện, nhu cầu sản xuất kinh doanh hàng hoá càng ngày càng cao và sự tác động của cung cầu hàng hoá và điều kiện cung ứng làm cho xuất hiện khó khăn.

Như vậy đáp án đúng và phần đông nhất là đáp án C. Khái niệm khó khăn xuất hiện từ khi xuất hiện phân phối và lưu thông hàng hóa.

2. Tìm kiếm có liên quan về khái niệm cạnh tranh xuất hiện

  • Hành vi nào sau đây là biểu hiện của sự cạnh tranh không lành mạnh.
  • Nội dung nào sau đây được xem là mặt hạn chế của cạnh tranh.
  • Trong các nguyên nhân sau, đâu là một trong những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.
  • Cạnh tranh kinh tế ra đời trong.
  • Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh là gì.
  • Cạnh tranh xuất hiện khi.
  • Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.
  • Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là.