Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là gì?

Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là gì? phận sự pháp lý là hậu quả bất lợi đối mang chủ thể trái luật, bộc lộ ở mối quan hệ đặc trưng giữa nhà nước và chủ thể trái luật.

Trách niệm pháp lý là hậu quả bất lợi đối sở hữu chủ thể trái luật, biểu hiện ở mối quan hệ đặc biệt giữa nhà nước và chủ thể trái luật, được thiết lập và điều chỉnh bởi các quy phi pháp luật. Chủ thể trái luật phải gánh chịu hậu quả xấu.

1. Câu hỏi công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là gì?

Đáp án A: Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào trái luật đều bị xử lý như nhau.

Đáp án B: Mọi công dân vi phạm quy định của cơ quan, tổ chức đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.

Đáp án C: Công dân vi phạm pháp luật cũng phải bị xử lý theo quy định pháp luật.

Đáp án D: Mọi công dân vi phạm pháp luật do ko hiểu biết pháp luật đều không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Với câu hỏi trên đáp án đúng là đáp án C. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là công dân nào vi phạm pháp luật cũng phải bị xử lý theo luật pháp.

Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là

1.1 Giảng giải rằng vì sao chọn phương án C

Phận sự pháp lý là hậu quả bất lợi đối sở hữu chủ thể trái luật, thể hiện ở mối quan hệ đặc trưng giữa nhà nước và chủ thể vi phạm pháp luật, được thiết lập và điều chỉnh bởi các quy bất hợp pháp luật. Chủ thể trái luật phải gánh chịu hậu quả xấu, những giải pháp cưỡng chế do cơ chế luật pháp quy định.

Hạ tầng của trách nhiệm pháp lý là hành vi vi phạm pháp luật, nghĩa vụ pháp lý chỉ xuất hiện khi trên thực tiễn xảy ra hành vi vi phạm pháp luật. Nếu như thực tế không với hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ ko bị truy tìm cứu bổn phận pháp lý. Nghĩa vụ pháp lý chỉ được áp dụng đối mang chủ thể vi phạm pháp luật.

Phận sự bình đẳng sở hữu tức thị bất kỳ công dân nào trái luật đều bị xử lý theo quy định của luật pháp, không mang sự phân biệt đối xử giữa những công dân.

1.2 Giảng giải lý do ko chọn những phương án còn lại

Những phương án còn lại ko đúng vì những lý do cụ thể sau:

Phương án A: Công dân ở độ tuổi nào trái luật đều bị xử lý như nhau là đáp án hoàn toàn sai, vì căn cứ vào nghiên cứu tâm lý lứa tuổi và phổ thông nguyên tố khác nhau mà pháp luật quy định về yêu cầu đối có chủ thể của vi phạm pháp luật. Chẳng phải mọi tù ở độ tuổi đều được đối xử bình đẳng.

Phương án B: Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, doanh nghiệp thì phải chịu trách nhiệm kỷ luật là sai hoàn toàn. Vi phạm quy định của cơ quan, công ty là vi phạm kỷ luật chứ chẳng hề trái luật nên không thể hiện trách nhiệm pháp lý ngang nhau.

Phương án D: Công dân nào vi phạm do ko hiểu biết luật pháp thì không hề chịu nghĩa vụ pháp lý là đáp án hoàn toàn sai. Vì luật pháp quy định công dân ví như sở hữu đủ năng lực hành vi và điều kiện thì chủ thể ví như vi phạm phải chịu trách nhiệm pháp lý, bất nhắc họ mang hiểu biết luật pháp hay ko.

2. Tìm kiếm có liên quan về công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý

  • Ví dụ về công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
  • Việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật là trách nhiệm của.
  • Công dân bình đẳng trước pháp luật là.
  • Trách nhiệm pháp lý là trách nhiệm của.
  • Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
  • Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân đều.
  • Cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý là.
  • Theo quy định của pháp luật vấn đề nào sau đây không.