Billing là gì? Một số từ liên quan với Billing hiện nay

Billing là chứng trong khoảng đề nghị thanh toán các mặt hàng với số lượng và đơn giá được ghi trong chứng trong khoảng đấy hóa đơn do người bán phát hành.

1. Khái niệm billing là gì?

Billing là trong khoảng tiếng Anh và được dịch sang tiếng Việt là thanh toán hóa đơn, từ Billing thường được sử dụng trong lĩnh vực buôn bán. Sau lúc quý khách thanh toán, người bán sẽ công nhận trên hóa đơn như đóng dấu vào giấy nộp tiền. Sau đó, hóa đơn mang hiệu lực tương tự.

Billing là gì

2. Một số từ liên quan với billing

  • Invoice: là chứng từ quan yếu trong quá trình tậu bán hàng hóa đặc thù là hàng hóa xuất du nhập, bộc lộ trị giá thực của hàng hóa. Invoice là từ tiếng Anh và dịch sang tiếng Việt là Invoice (hóa đơn) trả tiền
  • Pay the bill: là 1 cụm từ tiếng Anh và dịch sang tiếng Việt mang tức là thanh toán 1 tài khoản, thanh toán Séc, thanh toán hóa đơn.

3. Ví dụ sử dụng billing trong tiếng Anh

– Vivian quit her place of employment in the charging division.

– An electronic charging framework.

– The organization, with yearly billings of about $900 million, likewise has workplaces in Europe.

– Kindly rundown your in general projected month to month billings.

4. Tìm kiếm có liên quan về định nghĩa billing

  • Billing Intern là gì
  • Billing Address La gì
  • Billing cầu thủ
  • Building la gì
  • Invoice la gì
  • Phương pháp Billings
  • Bảo hiểm billing toàn diện là gì

Trên đây là thông tin được giới thiệu liên quan tới billing là gì, được giải đáp một cách chi tiết. Với tài liệu này bạn sẽ có thêm nguồn thông tin hữu ích tham khảo, có thể được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.